Anketa

Páči sa vám design?:

Úvod

Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby

Spolufinancovanie: Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
 
Ciele projektu: Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Špecifické ciele: 
                     Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby
                     Zostavenie multimediálnej učebne
                     Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.

Choď na stránku

Prihlásenie