Anketa

Páči sa vám design?:

Povinné zverejnenie

 

digitálne mesto

 

ZMLUVY

2016

Zmluva - Renáta Mičutová - HYDARY

Zmluva - Tatiana Mecková - DUO

Zmluva - o nájme nebytového priestoru č.1

Zmluva - o nájme nebytového priestoru č.2

Zmluva - o nájme nebytového priestoru č.3

 
 

Zmluva - údržba, arcgivácia a inštalácia programov

Zmluva - zabezpečenie praktického vyučovania

Zmluva - darovacia zmluva

Zmluva - ŠEVT

Zmluva - LighNet

Zmluva - Terlano-peňažný dar

Zmluva - Terlano-peňažný dar

Zmluva - Terlano-peňažný dar

Zmluva - Terlano-peňažný dar

Zmluva - DOXX-stravovanie zamestnancov

 

2015

Zmluva - o dodávaní potravinárskeho tovaru

Zmluva - OMES - rámcova kúpna zmluva

Zmluva - OMES - rámcova dohoda - oprava a servis gastrozariadení

Zmluva - o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluna - Univerzita Mateja Bela

Zmluva - TATIANA MECKOVÁ - DLO

Zmluva - FRANTIŠEK PECKO - TERLANO - dodávka zeleniny

Zmluva - CHOVAŇÁKOVÁ DANIELA

Zmluva - MIROSLAV DUBOŇ - DUKÁT

Zmluva - MERKÚR - dodávka mäsových výrobkov

Zmluva - INMEDIA - dodávka mliečnych výrobkov

Zmluva - INMEDIA - rámcová zmluva

Zmluva - Agro Fruit - produkty poskytované spoločnosťou

Zmluva - RENÁTA MIČUTOVÁ - HYDARY

Zmluva - servisné zmluvy prg Korwin

Zmluva - SPP-dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva - Chemtrend s.r.o

Zmluva - prenájom priestorov

Zmluva - Slovak Telecom

Zmluva - Terlano - Pecko

Zmluva - o dodávke didaktických prostriedkov - MPC

Zmluva - Národné športové centrum

Zmluva - BIDVest Slovakia s.r.o.

Zmluva - Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmluva - Národný projekt

Zmluva - AgroFruit

Zmluva - Pe&Cy

Zmluva - Chovaňáková

Zmluva - Merkúr

Zmluva - Nordfood

Zmluva - Škorvaga-žeriavy s.r.o.

Zmluva - Nordfood

Zmluva - Dukát - dodávka čerstvých vajec

 

OBJEDNÁVKY

2016

2015

číslo 01/2015 - cartrige

číslo 02/2015 - odskúšanie a nastavenie systému RVS v plynovej kotolni

Číslo 04/2015 - oprava elektrickej inštalácie

Číslo 05/2015 - čistiace prostriedky

Číslo 06/2015 - papier do tlačiarne

Číslo 07/2015 - kontrola komínových telies

Číslo 8/2015 - čistaiace prostriedky

Číslo 9/2015 - oprava multifunkčného zariadenia

Číslo 10/2015 - čistiace prostriedky

Číslo 11/2015 - kontrola tlakových nádob a kotlov

Číslo 12/2015 - tonery

Číslo 13/2015 - prehliadka a skúška plynovéhozariadenia

Číslo 14/2015 - rohož aobojstranná páska

Číslo 15/2015 - stavebný materiál

Číslo 16/2015 - stavebný materiál

Číslo 17/2015 - oprava gastrozariadenia

Číslo 18/2015 - čistenie kanalizácie

Číslo 19/2015 - oprava PVC podlahy

Číslo 20/2015 - oprava gastrozariadenia

Číslo 21/2015 - oprava multifunkčného zariadenia 

Číslo 22/2015 - maliarské potreby

Číslo 23/2015 - čistiace prostriedky

Číslo 24/2015 - čistiace prostriedky

Číslo 25/2015 - materiál na maľovanie

Číslo 26/2015 - oprava multifunkčného zariadenia

 

DOŠLÉ FAKTÚRY

2016

2015

zoznam faktúr za január 2015

zoznam faktúr za február 2015

zoznam faktúr za marec 2015

zoznam faktúr za apríl 2015

zoznam faktúr za máj 2015

zoznam faktúr za jún 2015

zoznam faktúr za júl 2015

zoznam faktúr za august 2015

zoznam faktúr za september 2015

 

ARCHÍV

zoznam faktúr za 2014 - zip

zoznam faktúr za 2013 - zip

zoznam faktúr za 2012 - zip

zoznam faktúr za 2011 - zip

 

zoznam objednávok 2014 - zip

zoznam objednávok 2013 - zip

zoznam objednávok 2012 - zip

zoznam objednávok 2011 - zip

 

zoznam zmlúv 2014 - zip

zoznam zmlúv 2013 - zip

zoznam zmlúv 2012 - zip

zoznam zmlúv 2010 - zip

Choď na stránku

Prihlásenie