Anketa

Páči sa vám design?:

ODBORNÉ KAPACITY

  

P. č. Meno Funkcia/ Zaradenie v rámci implementácie projektu

 

 

 

1.

 

 

 

Jarmila Lišková, Mgr.

Pedagogický zamestnanec pre analýzu  potrieb č.1

Ped. zamestnanec  pre tvorbu školského vzdelávacieho programu č.1

Ped. zamestnanec pre implementáciu školského vzdeláv. programu do vyučovania č.1 

 

 

 2.

 

 

Škoríková Lenka, Mgr.

Pedagogický zamestnanec pre analýzu  potrieb č.2
Ped. zamestnanec  pre tvorbu školského vzdelávacieho programu č.2
Ped. zamestnanec pre implementáciu školského vzdeláv. programu do vyučovania č.2

 

 

 3.

 

 

 Podoláková Katarína, Ing.

Pedagogický zamestnanec pre analýzu  potrieb č.3

Ped. zamestnanec  pre tvorbu školského vzdelávacieho programu č.3

Ped. zamestnanec pre implementáciu školského vzdeláv. programu do vyučovania č.3 

 

 

4.

 

 

Koňušíková Lenka, Mgr.

Pedagogický zamestnanec pre analýzu  potrieb č.4

Ped. zamestnanec  pre tvorbu školského vzdelávacieho programu č.4 

Ped. zamestnanec pre implementáciu školského vzdeláv. programu do vyučovania č.4

 

 

5.

 

 

 Káčeríková Michaela, Mgr.

Pedagogický zamestnanec pre analýzu  potrieb č.5 

Ped. zamestnanec  pre tvorbu školského vzdelávacieho programu č.5 

Ped. zamestnanec pre implementáciu školského vzdeláv. programu do vyučovania č.5

 

Choď na stránku

Prihlásenie