Anketa

Páči sa vám design?:

RIADIACE A ADMINISTRATÍVNE KAPACITY

  

P. č. Meno Funkcia/ Zaradenie v rámci implementácie projektu
1. Stanislava Prievozníková Finančný manažér
2. Zuzana Vojsovičová, PaedDr. Administratívny pracovník
3. Pavol Zátek, PaedDr. Projektový manažér
4. Sylvia Pakancová, Mgr. Koordinátor odborných aktivít
5. Slávka Malíková, Mgr.  Manažér  publicity
6. Pavol Gelinger, Ing. Pracovník pre verejné obstarávanie 
7. Jakub Pinter Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 
8. Mária Záteková, Mgr. Manažér monitoringu

 

Choď na stránku

Prihlásenie